Zarządzenie Sędzi Beaty Kulanek z dnia 31.03.2021 r.

W związku z zarządzeniem prezesa SR w Mikołowie z dnia 25.03.2021 r. Prez. 618/21 17 Ns wszystkie rozprawy, o sygn. akt jak w nagłówku, których terminy wyznaczono na dzień 07.04.2021 r. i przewidziano, że zostaną przeprowadzone przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, będą przeprowadzone wyłącznie na odległość;

W związku z powyższym wszystkie osoby, które nie mogą wziąć udziału w rozprawach na odległość proszone są o nieprzybywanie do sądu na rozprawę, w miarę możliwości poinformowanie o tym sądu przed rozprawą, zaś w sprawach, w których nie będą mogły odbyć się rozprawy z tej przyczyny, że udział stron, pełnomocników, świadków nie będzie możliwy w trybie na odległość, zostaną odroczone na nowe terminy, o czym zainteresowani będą powiadomieni.

Dotyczy wokand:

- 07.04.2021r. (dotyczy sygn. akt: I Ns 325/20, I Ns 316/20, I C 1145/19, I C 62/21 i I C 63/21)  

- 09.04.2021r. (dotyczy sygn. akt: I C 984/20, I C 55/21, I C 65/21)

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Sędzi Beaty Kulanek z dnia 31.03.2021 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-01
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-01
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-01
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-01
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Opis zmiany:
b/d