Wydziały i Zespoły

I WYDZIAŁ  CYWILNY
  • orzekanie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prowadzenie akt sądowych i urządzeń ewidencyjnych oraz archiwum spraw Wydziału,
  • wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych oraz egzekucji należności sądowych z tego zakresu spraw.
II WYDZIAŁ  KARNY
  • orzekanie w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, kodeksu wykroczeń - z obszaru gmin powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry), a także sprawy z oskarżenia prywatnego i z wniosków o wydanie wyroków łącznych z obszaru właściwości Sądu, jak również sprawy przekazane zgodnie z właściwością przez inne sądy oraz prowadzenie akt sądowych, urządzeń ewidencyjnych i archiwum spraw Wydziału.
  • wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych z tego zakresu spraw.
III  WYDZIAŁ  RODZINNY  I  NIELETNICH
  • rozpoznawanie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, spraw dotyczących  leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków  odurzających, prowadzenie akt spraw Wydziału i urządzeń ewidencyjnych Wydziału oraz archiwum spraw Wydziału,
  • wykonywanie orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz egzekucji należności sądowych z tego zakresu spraw.
IV  WYDZIAŁ  PRACY
  • orzekanie w sprawach z zakresu prawa pracy, prowadzenie akt spraw, urządzeń ewidencyjnych i archiwum spraw Wydziału.
V  WYDZIAŁ  KSIĄG  WIECZYSTYCH
  • orzekanie w sprawach wieczysto - księgowych, prowadzenie akt i ksiąg wieczystych, urządzeń ewidencyjnych i archiwum spraw Wydziału.
I ZESPÓŁ  KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ
  • realizuje zadania określone przez prawo, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym.


Rejestr zmian dla: Wydziały i Zespoły

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-12
Publikacja w dniu:
2021-02-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d