Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

W dniu 29 kwietnia 2014r. Rada Ministrów podjęła  uchwałę nr 76 w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. 2014 poz. 445), który wszedł w życie w dniu 10 czerwca 2014r. Jednym z realizatorów zadań związanych z realizacją Krajowego Programu  jest resort sprawiedliwości, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości  oraz sądy powszechne. 


Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej PCPR - pcpr.mikolowski.pl bądź pod numerami tel. 32/224 43 90, 32/224 44 98 w.119.


Rejestr zmian dla: Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d