V Wydział Ksiąg Wieczystych

Adres: ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 4
43-190 Mikołów
Telefon: (32) 7846-214
Fax: (32) 7846-267
ksiegi.wieczyste@mikolow.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału: RSR Piotr Lewkonowicz 
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Joanna Marcol 
Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00 – 18:00 (przerwa: 11.30 - 11.45, 15.00 - 15.30), wtorek-piątek 8:00 – 15:00 (przerwa: 11.30 do 11.45)

Lista sędziów w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

 

Lista referendarzy sądowych w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

 

Właściwość rzeczowa:

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Wnioski o wpis prawa własności na podstawie:
    umowy:
 • sprzedaży,
 • zamiany,
 • darowizny,
 • zniesienia współwłasności,
 • działu spadku.
   orzeczeń sądowych prawomocnych lub natychmiast wykonalnych:
 •  postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 •  postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia,
 •  wyrok w sprawie uzgodnienia stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem    prawnym.
   decyzji administracyjnych:
 • o wywłaszczeniu,
 • o rozwiązaniu przed terminem umowy użytkowania wieczystego.
Wnioski o wpis prawa użytkowania wieczystego na podstawie:
 • umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
 • decyzji administracyjnej,
 • umowy sprzedaży użytkowania wieczystego
Wnioski o wpis ograniczonych praw rzeczowych:
 • służebności,
 • użytkowania,
 • hipoteki,
 • spółdzielczego prawa do lokalu.
Wnioski o ustanowieniu odrębnej własności lokalu;
Wnioski o ujawnienie:
 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu, lub pierwokupu,
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkownika wieczystego,
 

Opłaty dotyczące wniosków o wpis do ksiąg wieczystych oraz wniosków o wydawanie odpisu z ksiąg wieczystych można uiszczać w kasie sądu lub na podany poniżej nr r-ku bankowego:

NBP O/Okręgowy Katowice
30 1010 0055 2663 0041 0700 0005

 

Sąd Rejonowy w Mikołowie Wydział V Ksiąg Wieczystych informuje, iż brak jest możliwości złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej drogą mailową.
Wniosek wraz z dokumentami należy przesłać na adres Sądu Rejonowego w Mikołowie (Wydział Ksiąg Wieczystych) lub złożyć bezpośrednio w Sądzie w Biurze Obsługi Interesanta po wcześniejszym umówieniu się na termin.

Opłatę można uiścić na rachunek bankowy Sądu:
NBP O/Katowice
30 1010 0055 2663 0041 0700 0005
lub w kasie automatycznej na miejscu (wpłata tylko gotówką).

Wizyta osobista możliwa jest po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny pod numerem tel. 32 7846 214

Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem telefonu 32 7846 214.


Rejestr zmian dla: V Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-07
Publikacja w dniu:
2021-05-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-19
Publikacja w dniu:
2021-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-19
Publikacja w dniu:
2021-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-28
Publikacja w dniu:
2021-01-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-03
Publikacja w dniu:
2020-12-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d