Struktura organizacyjna

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Mikołowie działa:

oraz w oparciu o:

 

  • ustawę z dnia 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 t.j.),

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141 z poźn. zm.),

  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 2019 r., poz. 138 z późn. zm.).
W/w akty prawne stanowią obecnie podstawę prawną funkcjonowania wszystkich sądów powszechnych w Polsce. Jednak proces kształtowania się organizacji sądów nie wynika z obecnych i ostatnio ustalonych założeń, ale z dziesiątków lat działalności tej instytucji. Poszczególne ustalenia działań i organizacji tworzyły się z biegiem lat i potrzeb sądownictwa.

Rejestr zmian dla: Struktura organizacyjna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-12
Publikacja w dniu:
2021-02-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d