Prezes i Wiceprezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Mikołowie

SSR Anna Zarzycka

Przyjęcia interesantów: wtorek 14:00-15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu w Oddziale Administracyjnym (telefonicznym, mailowym lub osobistym) terminu i godziny spotkania. 
Prezes Sądu Rejonowego w Mikołowie w zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Katowicach.
Prawa i obowiązki Prezesa Sądu w zakresie administracji sądowej określają właściwe przepisy prawa, w szczególności dotyczące zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania Sądu, bezpośrednio związanego z powierzonym Sądowi obszarem sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrony porawnej. Prezes Sądu w podanym zakresie kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz.
Prezes Sądu rozpoznaje wpływające do Sądu skargi i wnioski, poza zkresem skarg i wniosków powierzonym do rozpoznania Wiceprezesowi Sądu.
Prezesa Sądu zastępuje wiceprezes sądu, a w razie jego nieobecności - wyznaczony sędzia.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Mikołowie

SSR Katarzyna Klisz

Przyjęcia interesantów: środa 11:00-12:30 po wcześniejszym uzgodnieniu w Oddziale Administracyjnym (telefonicznym, mailowym lub osobistym) terminu i godziny spotkania. 
Wiceprezes Sądu rozpoznaje wpływające do Sądu skargi i wnioski które dotyczą Wydziału I Cywilnego, Wydziału IV Pracy, Wydziału V Ksiąg Wieczystych oraz Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie.

Kontakt z Prezesem i Wiceprezesem Sądu przez Oddział Administracyjny (pokój 41)

Adres: ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 12/14
43-190 Mikołów
Telefon: (32) 7846-103
Fax: (32) 7846-104
administracja@mikolow.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Prezes i Wiceprezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-04-06
Publikacja w dniu:
2022-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-01
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d