Kontakt z administratorem

W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Rejonowego w Mikołowie można skontaktować się z administratorem informatyk@mikolow.sr.gov.pl

 

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.