Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informujemy, że na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) funkcję koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Mikołowie pełni Pani Małgorzata Cichowska - specjalista ds. administracyjnych w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Kontakt za pośrednictwem:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Aleksandra Bieniek
tel. (32) 784 61 03
e-mail: administracja@mikolow.sr.gov.pl

Informacja dla głuchych i słabosłyszących

Deklaracja dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (stan w dniu 01.01.2021 r.)

W Sądzie Rejonowym w Mikołowie znajdują się następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Budynek Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4 ( budynek naprzeciwko Bazyliki Św. Wojciecha)

Bezpośrednio przed siedzibą Sądu znajduje sie ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku znajduje sie podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

 Budynek Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12/14

Bezpośrednio przed siedzibą Sądu nie ma parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Przed Wejsciem do Sądu znajduje się dzwonek wzywający pracownika ochrony, który następnie uruchamia windę transportującą osobę niepełnosprawną na parter budynku. 

 

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, pragnące załatwić sprawę w Sądzie Rejonowym w Mikołowie, proszone są o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Interesanta (32 7846 100 sprawy rodzinne i karne, 32 7846 200 sprawy cywilne i prawa pracy, 32 7846 214 księgi wieczyste) w celu przygotowania odpowiedniego miejsca przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, np. sali rozpraw znajdującej się na parterze.  

Brak windy wewnątrz Sądu uniemożliwia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich przemieszczanie się po wyższych kondygnacjach budynku. 

Toalety dla osób niepełnosprawnych  w obydwu obiektach Sądu Rejonowego w Mikołowie znajdują sie na parterze.

W obydwu budynkach Sądu Rejonowego w Mikołowie pracownicy ochrony udzielają wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym. 

Uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Interesanta w obydwu budynkach Sądu znajduje się na parterze. 

 

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących


Sąd Rejonowy w Mikołowie realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

  1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu , gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  2. Z usługi można także skorzystać t nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w piktogram 

 Ikona migam

Tłumacz on-line języka migowego jest dostępny w poniższych lokalizacjach:

  1. Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4, Mikołów
    sprawy cywilne, pracy i ksiąg wieczystych), tel. 32 784 62 00

  2. Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14, Mikołów
    (sprawy rodzinne, karne, wykonywanie orzeczeń, w tym dozory i nadzory kuratorskie), tel. 32 784 61 00

 

Usługa dostępna jest w godzinach urzędowania Biura Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 – 18:00 (przerwa 11:15 – 11:45, 15:00-15:15)
Wtorek – Piątek: 8:00 – 15:00 (przerwa 11:15 – 11:45)

 

Zakres informacji udzielanych za pośrednictwem wideotłumacza zgodny jest z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019.1141).  Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z w/w systemu nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

Film o dostępie tłumacza języka migowego w Sądzie

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-08-12
Publikacja w dniu:
2021-08-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-25
Publikacja w dniu:
2021-03-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-25
Publikacja w dniu:
2020-11-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d