Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać w formie:


 • pisemnej i ustnej:

     - w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wyszyńskiego 4
     - w Oddziale Administracyjnym (pokój nr 41, II piętro) przy ul. Wyszyńskiego 12/14

 • elektronicznej:

  e-mail: administracja@mikolow.sr.gov.pl

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

 
 • Do przyjmowania skarg i wniosków wniesionych na piśmie wskazuje się pracowników Biura Podawczego Sądu.
 • Do przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazuje się pracowników Oddziału Administracyjnego Sądu.
 • Do przyjmowania skarg i wniosków wnoszonych ustnie do protokołu wskazuje się pracowników Oddziału Administracyjnego, a  w uzasadnionych przypadkach także pracowników Biura Obsługi Interesanta Sądu.
 • Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020, poz. 2072 t.j. ze zm.):
 
(art. 41b)

 

§ 1

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest Prezes Sądu.

 

§ 2.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

 

§ 3

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

 

§ 4

Prezes sądu apelacyjnego, w terminie do końca kwietnia każdego roku, informuje Ministra Sprawiedliwości o nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku rozpatrzenia skarg przez prezesów sądów działających na obszarze apelacji.


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

 

Prezes Sądu Rejonowego w Mikołowie

SSR Anna Zarzycka

rozpoznaje skargi i wnioski, które dotyczą pracy Wydziałów: II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Biura Obsługi Interesantów, Biura Podawczego oraz działań administracyjnych, finansowych i organizacyjnych jednostki, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub osobistym terminu i godziny spotkania w Oddziale Administracyjnym, w poniedziałek w godz. 14:00-15:30.


Wiceprezes Sądu Rejonowego w Mikołowie

SSR Katarzyna Klisz

rozpoznaje skargi i wnioski, które dotyczą pracy Wydziałów: I Cywilnego,  IV Pracy,  V Ksiąg Wieczystych oraz Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub osobistym terminu i godziny spotkania w Oddziale Administracyjnym, w każdą środę w godz. 11:00 - 12:30.


Sekretariat Prezesa

43–190 Mikołów, ul. Wyszyńskiego 12/14
tel. 32 7846 103
tel./fax 32 7846-104
e-mail: administracja@mikolow.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-05-19
Publikacja w dniu:
2022-05-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-03-29
Publikacja w dniu:
2022-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d