e-Sąd

EPU czyli elektroniczne postępowanie upominawcze to uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego – to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli tzw. e-Sąd.
Istota elektronicznego postępowania upominawczego polega na:
 • umożliwieniu elektronicznej komunikacji z sądem, w tym również złożenia i opłacenia pozwu,
 • utrwalaniu czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym tylko w systemie informatycznym, gdyż założeniem nowego trybu jest rezygnacja z prowadzenia akt papierowych,
 • szybkim wydaniu orzeczenia tylko i wyłącznie jako dokumentu elektronicznego,
 • ograniczeniu czynności sądu do niezbędnego minimum i wprowadzenie zasady, że czynności powoda podjęte w inny sposób, niż drogą elektroniczną nie wywołują skutków i nie będą przez sąd procedowane.
Elektronizacja postępowania upominawczego obejmuje obszar merytoryczny od złożenia pozwu do złożenia wniosku egzekucyjnego u komornika sądowego.
Korzyści z wprowadzonych zmian to:
 • przyspieszenie postępowania – przede wszystkim poprzez uproszczenie procesu oraz jego automatyzację, a także poprzez specjalizację pracowników e-Sądu,
 • zminimalizowanie liczby dokumentów składanych do sądu i komornika, obarczonych wadami,
 • istotne obniżenie kosztów prowadzenia postępowania,
 • ułatwienie dostępu do dokumentów (orzeczeń, akt sprawy) osobom upoważnionym,
 • możliwość bieżącego śledzenia postępowania przez strony,
 • ułatwienie dostępu do Sądu dla osób niepełnosprawnych,
 • ograniczenie do koniecznego minimum, czynności związanych z obsługą biurową w tradycyjnym rozumieniu (obsługa akt, papierowych repertoriów, części korespondencji – np. do strony powodowej),
 • elastyczność zarządzania kadrami (głównie orzeczniczymi),
 • łatwość złożenia pozwu przez powoda,
 • automatyzacja obsługi powodów masowych w tym wymiana informacji z powodem masowym za pomocą systemów informatycznych.
Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje cały kraj.
Fundament prawny pod elektroniczne postępowanie upominawcze wprowadziła nowelizacja z dnia 9 stycznia 2009 r. ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. nr 26 poz.156).

Rejestr zmian dla: e-Sąd

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d