Godziny urzędowania

Godziny pracy Wydziałów oraz ZKSS:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelni akt:

- Poniedziałek 7:45 - 18:00
- Wtorek - Piątek 7:45 - 15:15
w tym przerwy :
- Poniedziałek 11:30- 11.45 oraz 15:15 - 15:30
- Wtorek - Piątek 11:30 - 11:45

Godziny urzędowania Kuratorskiej Służby Sądowej:

- Poniedziałek - Piątek 8:00 - 14.00
w tym przerwa 11.30 - 11.45

Godziny urzędowania Biura Podawczego:

- Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:15
w tym przerwa 11:30 - 11:45

 

Kasa dla opłat sądowych: (wpisy, koszty, grzywny):

Automatyczna kasa płatności gotówkowych i automatyczna kasa płatności na kartę:

- Poniedziałek 7:45 - 18:00
- Wtorek - Piątek: 7:45 - 15.15

Pozostałe wpłaty: w kasie na żądanie.


Obsługa interesantów:

W Biurze Obsługi Interesantów (BOI) można między innymi:

  • uzyskać informacje dot. wzorów formularzy oraz załatwiania spraw w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
  • uzyskać pomoc w sformułowaniu wniosków sądowych,
  • uzyskać informację dot. ustanowienia hipoteki w Księdze Wieczystej,
  • odebrać odpis Księgi Wieczystej.

Biuro Obsługi nie udziela porad prawnych.

Biuro podawcze:


Biuro Podawcze znajduje się w budynku przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14 (pokój 7)

Do zakresu czynności biura podawczego należy:
  • przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu,
  • rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,
  • przyjmowanie pism do wysłania i ich ekspedycja,
  • ustalenia z pocztą w zakresie ekspedycji przesyłek.

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania