Wzory i formularze

Czym jest karta usługi?

Karta usługi to jednostkowa informacja dla interesanta o postępowaniu, w jaki sposób zrealizować daną usługę świadczoną przez sądy powszechne, w szczególności informacja o tym, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, informacja o tym w jaki sposób zainicjować sprawę, jakie złożyć dokumenty, w jakim terminie należy je złożyć, jakie wzory zastosować.

Jakie są rodzaje kart usług?

Karty usług podzielone zostały na dwie 2 grupy: karty usług podstawowych i karty usług uzpełniających. Do wybranych kart usług zostały załączone wzory pism i/lub formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej usługi.

Karty usług podstawowych obejmują usługi wspólne, tzn. usługi najczęściej świadczone zarówno przez sądy rejonowe, okręgowe, jak i apelacyjne np.: wgląd w akta, wydawanie odpisów i kopii, zwrot kosztów podróży, klauzula wykonalności (...):

Karty usług podstawowych i druki - sprawy cywilne i gospodarcze
Karty usług podstawowych i druki - sprawy karne

Karty usług uzupełniających obejmują odpowiednio usługi świadczone na poszczególnych poziomach sądownictwa powszechnego. Dotyczą konkretnych spraw np.: postępowanie spadkowe, podział majątku, pozew o zapłatę, pozew o alimenty, prywatny akt oskarżenia, pozew o zapłatę wynagrodzenia (...):

Karty usług uzupełniających i druki w sądach rejonowych - sprawy cywilne
Karty usług uzupełniających i druki w sądach rejonowych - sprawy karne
Karty usług uzupełniających i druki w sądach rejonowych - sprawy rodzinne i nieletnich
Karty usług uzupełniających i druki w sądach rejonowych - sprawy pracy i ubezpieczeń społecznych
Karty usług uzupełniających i druki w sądach rejonowych - sprawy gospodarcze

Więcej informacji o projekcie Wdrożenia Standardów Obsługi Interesanta można znaleźć na portalu WSOI.

Formularze - księgi wieczyste

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW.

Rejestr zmian dla: Wzory i formularze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-30
Publikacja w dniu:
2021-03-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-08
Publikacja w dniu:
2021-01-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d