Lekarze sądowi

W związku z obowiązaywaniem ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123 poz.849 z późniejszymi zmianami), usprawiedliwienia niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowań cywilnych oraz oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego.

Informacje dotyczące lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Katowicach znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d