Opłaty sądowe

Z dniem 1 stycznia 2017r. została oddana do użytku platforma Sądowe e-PŁATNOŚCI służąca do uiszczania opłat sądowych. Zapraszamy do zapoznania się z broszurą zamieszczoną w załączeniu oraz z informacjami na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.oplaty.ms.gov.pl


Informacja o braku możliwości zwrotu zakupionego e-znaku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienionym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398, 770, 914, 1293), o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotów środków w przedmiotowym zakresie z uwagi na fakt, iż ww. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej. Jednocześnie informujemy, że ogólne warunki reklamacji i ich uwzględnienie bądź nie, rozpatrywać należy indywidualnie, odpowiednio do zasad wynikających m.in. z Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta, które wskazują, że reklamacja jest zasadna wówczas, gdy podstawą niezadowolenia klienta jest wada produktu lub usługi (np. w sytuacji wystąpienia błędu technicznego po stronie systemu e-Płatności lub błędu po stronie sądu).

 

Przykładowa tabela opłat dot. wpisów do ksiąg wieczystych:
(Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28.07.2005 r. Dz. U. 167/05 poz. 1398)

100,- zł

 • ujawnienie budunku
 • założenie Księgi Wieczystej
 • zmiany w dziale I

200,- zł - od prawa do

 • wpis spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu    
 • wpis użytkowania wieczystego
 • przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
 • zasiedzenie

200,- zł - od hipoteki

 • wpis hipoteki

150,- zł - od hipoteki

 • zmiana treści ogólnych praw rzeczowych
 • wpis praw osobistych i roszczeń

150,- zł - od prawa do

 • wpis własności, wpis użytkowania wieczystego (z Postanowienia spadkowego, działu spadku, zniesienia współwłasności)

100,- zł

 • wpis ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości

100,- zł

 • wykreślenie hipoteki

 

50,- zł

 • wykreślenie ostrzeżeń

20,- zł

 • odpis z Księgi Wieczystej która nie jest prowadzona w stystemie elektronicznym (1 strona)
 • odpis wyroku (1 strona)


Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty:

1. od wniosku o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej elektronicznej - 30 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych;
2. od wniosku o wydanie odpisu zupełnego księgi wieczystej elektronicznej  - 60 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych;
3. od wniosku o wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej elektronicznej - 10 zł pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń.

 

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d