III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres: ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 12/14
43-190 Mikołów
Telefon: (32) 7846-113
Fax: (32) 7846-183
rodzinny@mikolow.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału: SSR Dobrosława Skibińska 
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Monika Zazula 
Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek-piątek 8:00 – 15:00

Lista sędziów w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

Właściwość rzeczowa

W postępowaniu procesowym:
 • alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu),
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.

W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:
 • przysposobienia,
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
 • zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • ustanowienie opieki nad małoletnim,
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego,
 • wydanie dziecka,
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (np. odrzucenie spadku w imieniu małoletniego),
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
 • ustalenie kontaktów z małoletnim,
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego.

W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
 • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
 • ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
 • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku),
 • nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody,
 • sprawy zabezpieczenia alimentów,
 • nadanie klauzuli wykonalności,
 • sprawy w przedmiocie egzekucji sądowej.

W postępowaniu dotyczącym nieletnich:
 • o demoralizację,
 • o popełnienie czynów karalnych.
Wydział zajmuje sie również windykacją grzywien i należności sądowych w sprawach rodzinnych.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-05-16
Publikacja w dniu:
2022-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-19
Publikacja w dniu:
2021-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-15
Publikacja w dniu:
2021-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-28
Publikacja w dniu:
2021-01-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-28
Publikacja w dniu:
2021-01-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d