II Wydział Karny

Adres: ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 12/14
43-190 Mikołów
Telefon: (32) 7846-121
Fax: (32) 7846-120
karny@mikolow.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału: SSR Anna Zarzycka
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Katarzyna Rokosz 
Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek-piątek 8:00 – 15:00

Lista sędziów w II Wydziale Karnym

Lista asesorów w Wydziale II Karnym

  • Michał Brózda

Właściwość rzeczowa

Wydział Karny Sądu Rejonowego w Mikołowie:
  • orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu,
  • rozpoznaje  środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie oraz wykonuje orzeczenia w sprawach o przestępstwa i wykroczenia,
  • zajmuje się windykacją grzywien i należności sądowych w sprawach karnych o przestępstwa oraz o wykroczenia.

Wydział Karny Sądu Rejonowego w Mikołowie nie prowadzi następujących spraw:
  • o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz ustawach szczególnych,
  • o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, 148 §4, art. 149, 150 §1, art. 151-154, 156 §3, art. 158 §3, art. 163 §3 i 4, art. 165 §1, 3 i 4, art. 166 §1, art. 173 §3 i 4, art. 185 §2, art. 210 §2, art. 252 ora 253 §2 Kodeksu Karnego,
  • o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego.

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-05
Publikacja w dniu:
2021-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-07
Publikacja w dniu:
2021-04-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-19
Publikacja w dniu:
2021-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-28
Publikacja w dniu:
2021-01-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-25
Publikacja w dniu:
2020-11-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d