I Wydział Cywilny

Adres: ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 4
43-190 Mikołów
Telefon: (32) 7846-236
Fax: (32) 7846-267
cywilny@mikolow.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału: SSR Katarzyna Klisz 
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Daria Winczura 
Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek-piątek 8:00 – 15:00

Lista sędziów w I Wydziale Cywilnym

Lista asesorów sądowych w I Wydziale Cywilnym

 • Matros Kinga

Lista referendarzy sądowych w I Wydziale Cywilnym

Właściwość rzeczowa

Sprawy m.in. rozpoznawane w Wydziale Cywilnym:

 • o prawa majątkowe, których wartość nie przekracza 75.000zł,
 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku,
 • o wstąpienie w stosunek najmu,
 • o zapłatę,
 • o zasiedzenie,
 • o naruszenie posiadania,
 • o ustanowienie drogi koniecznej,
 • skarga na czynność komornika,
 • eksmisja,
 • o zniesienie współwłasności,
 • szkody górnicze,
 • o podział majątku dorobkowego,
 • ustanowienie służebności,
 • nadanie klauzuli wykonalności, wyjawienie majątku. 

Złożenie wniosku w sprawie cywilnej


Sporządzenie pozwu i wniosku w postępowaniu nie procesowym. Niezbędne elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:


 • dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko, Pesel i adres) lub nazwa i adres firmy,
 • dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (imiona, nazwiska, Pesel i adresy),
 • oznaczenie Sądu,
 • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew),
 • określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od Sądu),
 • określenie wartości przedmiotu sporu,
 • podpisanie pisma, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie i dowodów na ich poparcie.
Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.

Urzędowe formularze pozwów (są udostępniane nieodpłatnie w każdym sądzie).
W poszczególnych sprawach procesowych lub nieprocesowych faktyczna treść tych pism może być inna.

Pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Punkcie Obsługi Interesantów.

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-05
Publikacja w dniu:
2021-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-05
Publikacja w dniu:
2021-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-19
Publikacja w dniu:
2021-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-01
Publikacja w dniu:
2021-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-19
Publikacja w dniu:
2021-02-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-28
Publikacja w dniu:
2021-01-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d