Godziny urzędowania

Godziny pracy Wydziałów oraz ZKSS:

Poniedziałek - Piątek 7:30 -15:30


Przyjęcia interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu:

Środa-Czwartek 11:00 - 13:00


Godziny urzędowania Biur Obsługi Interesantów:

W sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych :

- w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 18.00

- od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00

w tym przerwy :   

w poniedziałek od godz. 11.30 do 11.45 oraz od 15.00 do godz. 15.15

od wtorku do piątku od godz. 11.30 do godz. 11.45

 

W sprawach cywilnych oraz z zakresu prawa pracy :

- w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 18.00

- od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 18.00

w tym przerwy :

w poniedziałek od godz. 11.15 do godz. 11.30 oraz od godz. 14.45 do godz.15.00

od wtorku do piątku od godz. 11.15 do godz. 11.30

 

W sprawach wydziału ksiąg wieczystych :

- w poniedziałek od godz. 8.00 do godz.18.00

- od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00

w tym przerwy :

w poniedziałek  od godz. 11.30 do 11.45 oraz od godz. 15.00 do godz. 15.15

od wtorku do piątku od godz. 11.30 do godz. 11.45. 


Godziny urzędowania Biura Podawczego:

Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 15.30


Czytelnia akt ksiąg wieczystych:

Poniedziałek 8:15 - 15:00 (przerwa 11:30- 11:45)
Wtorek - piątek 8.15 - 14.30 (przerwa 11:30- 11:45)


Kasa dla opłat sądowych: (wpisy, koszty, grzywny):

Automatyczna kasa czynna (samoobsługowy terminal płatniczy-płatność tylko gotówką):

Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek-piątek: 8:00-15.00

Pozostałe wpłaty: w kasie na żądanie.


Obsługa interesantów:

W Biurze Obsługi Interesantów (BOI) można między innymi:

  • uzyskać informacje dot. wzorów formularzy oraz załatwiania spraw w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
  • uzyskać pomoc w sformułowaniu wniosków sądowych,
  • uzyskać informację dot. ustanowienia hipoteki w Księdze Wieczystej,
  • odebrać odpis Księgi Wieczystej.


Sprawy karne:


ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 12/14, pokój nr 9,
telefon: (32) 7846 121

Sprawy rodzinne:


ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 12/14, pokój nr 9, 
telefon: (32) 7846 113


Sprawy cywilne:


ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 4, pokój nr 12,
telefon: (32) 7846 200

Sprawy prawa pracy:

ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 4, pokój nr 12,
telefon: (32) 7846 261


Księgi wieczyste:


ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 4, pokój nr 12 i 20,
Odpisy Ksiąg oraz pozostałe sprawy:
telefon: (32) 7846 214

 

Biura Obsługi nie udzielają porad prawnych.

Biuro podawcze:


Biuro Podawcze znajduje się w budynku przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14 (pokój 7)
Telefon: (32) 7846 100

Do zakresu czynności biura podawczego należy:
  • przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu,
  • rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,
  • przyjmowanie pism do wysłania i ich ekspedycja,
  • ustalenia z pocztą w zakresie ekspedycji przesyłek.

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania