Elektroniczna skrzynka podawcza

Strona internetowa sądu zapewnia dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Sądu Rejonowego w Mikołowie w rozumieniu art. 3pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Sadu Rejonowego w Mikołowie:
/dkh3vy196g/SkrytkaESP

Rejestr zmian dla: Elektroniczna skrzynka podawcza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d