Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie

Henryk Sendobry

Adres: ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 12/14
43-190 Mikołów
Telefon: (32) 7846-152
Fax: (32) 7846-104
dyrektor@mikolow.sr.gov.pl
Dyrektor Sądu kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania Sądu i wykonywania przez sąd zadań określonych właściwymi przepisami prawa.
Dyrektor Sądu w szczególności wykonuje zadania w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach, przypisane na podstawie właściwych przepisów prawa kierownikowi jednostki. Dyrektor Sądu reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu.
Dyrektor Sądu podlega Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d