Biegli sądowi

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych.

Zgodnie z ustawą, Prezes Sądu Okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.

Lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Katowicach znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach.

 

 

 


 


Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d