Załatwianie spraw

Wszystkie pisma wpływające do Sądu Rejonowego w Mikołowie są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu oraz ilością załączników. Następnie kierowane są do właściwych wydziałów i oddziałów. 
Kierownik Sekretariatu we właściwym wydziale rejestruje pisma według kolejności ich wpływu i przedstawia je Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania zarządzenia, co do sposobu załatwienia.

  • W przypadku składania pisma wraz z załącznikami należy w piśmie przewodnim wpisać informację o załącznikach do tego pisma i ich ilości.

  • Na żądanie osoby wnoszącej pismo pracownik Biura Podawczego poświadcza jego przyjęcie na kopii pisma, dlatego aby uzyskać potwierdzenie złożenia pisma, należy posiadać jego kopię.

  • W składanym pismie dotyczacym już istniejącej sprawy należy podac jej pełną sygnaturę akt.

Rejestr zmian dla: Załatwianie spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d