V Wydział Ksiąg Wieczystych

Adres: ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 4
43-190 Mikołów
Telefon: (32) 7846-214
Fax: (32) 7846-267
ksiegi.wieczyste@mikolow.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału: RSR Lewkonowicz Piotr
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Marcol Joanna
Godziny urzędowania: poniedziałek 8:15 – 18:00 (przerwa: 11.30 - 11.45, 15.00 - 15.30), wtorek-piątek 8:15 – 14:30 (przerwa: 11.30 do 11.45)

Lista sędziów w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

 

Lista referendarzy sądowych w V Wydziale Ksiąg Wieczystych

 

Właściwość rzeczowa:

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Wnioski o wpis prawa własności na podstawie:
    umowy:
 • sprzedaży,
 • zamiany,
 • darowizny,
 • zniesienia współwłasności,
 • działu spadku.
   orzeczeń sądowych prawomocnych lub natychmiast wykonalnych:
 •  postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 •  postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia,
 •  wyrok w sprawie uzgodnienia stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem    prawnym.
   decyzji administracyjnych:
 • o wywłaszczeniu,
 • o rozwiązaniu przed terminem umowy użytkowania wieczystego.
Wnioski o wpis prawa użytkowania wieczystego na podstawie:
 • umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
 • decyzji administracyjnej,
 • umowy sprzedaży użytkowania wieczystego
Wnioski o wpis ograniczonych praw rzeczowych:
 • służebności,
 • użytkowania,
 • hipoteki,
 • spółdzielczego prawa do lokalu.
Wnioski o ustanowieniu odrębnej własności lokalu;
Wnioski o ujawnienie:
 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu, lub pierwokupu,
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkownika wieczystego,
 

Opłaty dotyczące wniosków o wpis do ksiąg wieczystych oraz wniosków o wydawanie odpisu z ksiąg wieczystych można uiszczać w kasie sądu lub na podany poniżej nr r-ku bankowego:

NBP O/Okręgowy Katowice
11 1010 1212 3067 9522 3100 0000


Rejestr zmian dla: V Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mirosław Jegła
Dokument z dnia:
2020-01-30
Publikacja w dniu:
2020-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mirosław Jegła
Dokument z dnia:
2019-12-09
Publikacja w dniu:
2019-12-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d