Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 21-28 lutego 2020r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W preambule do ustawy z dnia 12 lutego 2003r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw ustawodawca wskazał na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby i prawa ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

W ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Sądzie Rejonowym w Mikołowie pełnione będą przez kuratorów zawodowych oraz asystentów sędziów dyżury, w trakcie których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać bezpłatnie informacje prawne oraz konsultacje psychologiczne.

Dyżury odbywać się będą według załączonego harmonogramu.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą również uzyskać wsparcie od podmiotów, które świadczą
w 2020r. pomoc finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji dostępna jest pod adresem:  www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Rejestr zmian dla: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Karina Skawińska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-19
Publikacja w dniu:
2020-02-19
Opis zmiany:
b/d