Struktura organizacyjna

Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Mikołowie działa:

oraz w oparciu o:

 

  • ustawę z dnia 27.07.2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2062 j.t.),

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316 z poźn. zm.),

  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 2003r. Nr 5, poz. 22 z późn. zm.).
W/w akty prawne stanowią obecnie podstawę prawną funkcjonowania wszystkich sądów powszechnych w Polsce. Jednak proces kształtowania się organizacji sądów nie wynika z obecnych i ostatnio ustalonych założeń, ale z dziesiątków lat działalności tej instytucji. Poszczególne ustalenia działań i organizacji tworzyły się z biegiem lat i potrzeb sądownictwa.

Rejestr zmian dla: Struktura organizacyjna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d