Opłaty sądowe

Z dniem 1 stycznia 2017r. została oddana do użytku platforma Sądowe e-PŁATNOŚCI służąca do uiszczania opłat sądowych. Zapraszamy do zapoznania się z broszurą zamieszczoną w załączeniu oraz z informacjami na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.oplaty.ms.gov.pl


Przykładowa tabela opłat dot. wpisów do ksiąg wieczystych:
(Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28.07.2005 r. Dz. U. 167/05 poz. 1398)

100,- zł

 • ujawnienie budunku
 • założenie Księgi Wieczystej
 • zmiany w dziale I

200,- zł - od prawa do

 • wpis spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu    
 • wpis użytkowania wieczystego
 • przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
 • zasiedzenie

200,- zł - od hipoteki

 • wpis hipoteki

150,- zł - od hipoteki

 • zmiana treści ogólnych praw rzeczowych
 • wpis praw osobistych i roszczeń

150,- zł - od prawa do

 • wpis własności, wpis użytkowania wieczystego (z Postanowienia spadkowego, działu spadku, zniesienia współwłasności)

100,- zł

 • wpis ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości

100,- zł

 • wykreślenie hipoteki

 

50,- zł

 • wykreślenie ostrzeżeń

20,- zł

 • odpis z Księgi Wieczystej która nie jest prowadzona w stystemie elektronicznym (1 strona)
 • odpis wyroku (1 strona)


Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty:

1. od wniosku o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej elektronicznej - 30 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych;
2. od wniosku o wydanie odpisu zupełnego księgi wieczystej elektronicznej  - 60 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych;
3. od wniosku o wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej elektronicznej - 10 zł pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń.

 

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d