KOMUNIKAT z dnia 26.05.2020r. dot. biegu terminów

K O M U N I K A T

z dnia 26.05.2020r.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV-2 terminy sądowe i procesowe, których bieg nie rozpoczął się to obecnie rozpoczyna się bieg tych terminów w ciągu 7 dni od wejścia w życie cyt. powyżej Ustawy czyli od dnia 23 maja 2020 r.

W przypadku terminów sądowych i procesowych, których termin uległ zawieszeniu biegnie dalej po upływie 7 dni od daty wejścia w życie cyt. powyżej ustawy czyli od dnia 23 maja 2020 r., a więc dolicza się od tej daty dni pozostałe do dokonania czynności procesowej i sądowej (podstawa prawna art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS –CoV-2).

Powyższy komunikat spełnia wymogi poinformowania stron, uczestników postępowań o ich uprawnieniach procesowych.

 

Rejestr zmian dla: KOMUNIKAT z dnia 26.05.2020r. dot. biegu terminów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-27
Publikacja w dniu:
2020-05-27
Opis zmiany:
b/d