Kasa sądu

W Sądzie Rejonowym w Mikołowie działa automatyczna kasa (samoobsługowy terminal płatniczy), która znajduje się na parterze budynku przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4 w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesantów.

Automatyczna kasa w budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 jest czynna:
w poniedziałki od 8:00 do 18:00,
w pozostałe dni tygodnia od 8:00 do 15:00.

Problemy z obsługą automatu kasowego należy zgłaszać pracownikom Punktu Obsługi Interesantów w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego 4.

Oprócz automatycznej kasy jest również możliwość skorzystania z kasy tradycyjnej, która jest obsługiwana przez Samodzielną Sekcję Finansową w budynku Sądu przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego 12/14 w pokoju nr 50 (III piętro) w godzinach urzędowania Sądu. Kasa ta działa w trybie na żądanie (konieczność oczekiwania na przygotowanie stanowiska) i można w niej zrealizować następujące operacje kasowe: 

  • wpłat sum na zlecenie (zaliczek sądowych);
  • wpłat należności na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;
  • wypłaty świadczeń z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;
  • wypłaty w gotówce należności świadków i innych uczestników postępowania sądowego;
  • wypłaty kosztów zakupu materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Sądu.
Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dojść do kasy na III piętro, powinny zgłosić potrzebę obsługi kasowej w Biurze Obsługi Interesantów w budynku Sądu przy ul. Ks. K. St. Wyszyńskiego 12/14, pokój 9 (parter).

Rejestr zmian dla: Kasa sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d