IV Wydział Pracy

Adres: ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 4
43-190 Mikołów
Telefon: (32) 7846-261
Fax: (32) 7846-267
pracy@mikolow.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału: SSR Witkowska Agata
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Maj Jolanta
Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek-piątek 8:00 – 15:00

Lista sędziów w IV Wydziale Pracy

Właściwość rzeczowa

Wydział Pracy rozpoznaje m.in. sprawy z zakresu prawa pracy
  • o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący stosunek pracy wbrew zawartej między nimi umowie ma cechy stosunku pracy,
  • o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy,
  • o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • o ekwiwalent za urlop,
  • o przywrócenie do pracy,
  • o wydanie świadectwa pracy,

Rejestr zmian dla: IV Wydział Pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mirosław Jegła
Dokument z dnia:
2020-01-30
Publikacja w dniu:
2020-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d