Czytelnie akt sądowych

Sąd Rejonowy w Mikołowie posiada dwie czytelnie akt sądowych, z których każda dysponuje trzema monitorowanymi stanowiskami do czytania i przeglądania akt.

 

Czytelnia akt sądowych w sprawach: karnych, o wykroczenia, związanych z wykonywaniem orzeczeń oraz rodzinnych i nieletnich mieści się przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14 na parterze w pokoju nr 9.

Godziny otwarcia:
    w poniedziałek              od godz. 8.00 do godz. 18.00
    od wtorku do piątku:    od godz. 8.00 do godz. 15.00 
    w tym przerwy
    w poniedziałek:             od 11.30 do 11.45 oraz od 15.00 do 15.15
    od wtorku do piątku:    od 11.30 do 11.45

 Czytelnia akt sądowych w sprawach cywilnych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy mieści się przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4 na parterze w pokoju nr 12.

Godziny otwarcia:
    w poniedziałek              od godz. 8.00 do godz. 18.00
    od wtorku do piątku:    od godz. 8.00 do godz. 15.00 
    w tym przerwy
    w poniedziałek:             od 11.15 do 11.30 oraz od 14.45 do 15.00
    od wtorku do piątku:    od 11.15 do 11.30

 

Celem uniknięcia ewentualnych kolejek i oczekiwania na akta, a także uzyskania informacji o dostępności akt, prosimy o ich zamawianie (z wyprzedzeniem) na wyznaczony dzień i godzinę:

  • telefonicznie pod numerem (32) 784 61 00 (budynek 12/14, pokój nr 9), (32) 784 62 00 (budynek 4, pokój nr 12) lub
  • osobiście w czytelni.

Jednocześnie informujemy, że w związku z działaniem czytelni, akta nie będą udostępniane w sekretariatach wydziałów.

Rejestr zmian dla: Czytelnie akt sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Mikołowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mikołowie
Opublikował:
Katarzyna Adamczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d