Sąd Rejonowy w Mikołowie


2018-12-27 08:22:01Strona główna

   Adres
   ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 12/14
   43-190 Mikołów
Godziny urzędowania Sądu
Poniedziałek 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek 7:30 -15:30
 
 
   Godziny przyjęć interesantów
   przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu

   Środa-Czwartek 11:00 - 13:00

  

   Obsługa interesantów w sprawach
   rodzinnych i karnych
   Punkt Obsługi Interesantów

   ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 12/14, pokój 
   nr 9
   43-190 Mikołów, tel. (32) 7846 100

   Obsługa interesantów w sprawach
   cywilnych i sprawach pracy
   Punkt Obsługi Interesantów
   
ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 4, pokój nr 12
   43-190 Mikołów, tel. (32) 7846 200

 
  Obsługa interesantów w sprawach
   ksiąg wieczystych
   Punkt Obsługi Interesantów
   
ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 4pokój nr 12
   43-190 Mikołów
   Odpisy kw oraz pozostałe sprawy
   tel. (32) 7846 214

   Przeglądanie akt
 ksiąg wieczystych
   Poniedziałek 8:15 - 18:00
   Wtorek - piątek 8.15 - 14.30

Godziny urzędowania Punktów Obsługi Interesantów:

Poniedziałek 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek 8:00 - 15:00

 Kasa dla opłat
sądowych
 (wpisy, koszty, grzywny)
 Automatyczna kasa czynna
 
Poniedziałek: 8:00-18:00
 
wtorek-piątek: 8:00-15.00
 Pozostałe wpłaty-kasa na żądanie
  e-Płatności sądowe
 (więcej szczegółów)


Informacja:   informacja@mikolow.sr.gov.pl

Obszar działania dla gmin:
Mikołów
Mikołów
Łaziska
Łaziska Górne
Orzesze
Orzesze
Ornontowice
Ornontowice
Wyry
Wyry

Skargi i wnioski rozpoznaje Prezes Sądu Rejonowego w Mikołowie
(Więcej informacji - kliknij tutaj)


Jednostka Nadrzędna

Ostatnie aktualności

2019-04-19 12:51:13Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

2019-01-03 12:27:24Zarządzenie w sprawie czasu pracy w Sądzie Rejonowym w Mikołowie w 2019 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 02 stycznia 2019r.

więcej