Informacje

Sąd Rejonowy w Mikołowie

ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 12/14
43-190 Mikołów

32 7846 100 (sprawy rodzinne i karne)

32 7846 200 (sprawy cywilne i prawa pracy)

32 7846 214 (księgi wieczyste)

ePUAP : dkh3vy196g

NIP : 635 13 78 106

REGON : 000322206

Na skróty